Rabu, 30 Oktober 2013

MATERI MATEMATIKA KELAS 3

Melakukan Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Tiga Angka

Mari kita pelajari dahulu nilai tempat dan bentuk panjang bilangan tiga
angka.
1. Menuliskan Bilangan Dalam Bentuk Panjang (Ribuan, Ratusan, Puluhan, dan Satuan)
Contoh:
Ingatlah cara membaca suatu bilangan!
1.475 dibaca seribu empat ratus tujuh puluh lima.
1.475 dapat dijabarkan sebagai berikut.
Ribuan Ratusan Puluhan Satuan
    1              4              7             5

1 ribuan     +  4 ratusan +  7 puluhan + 5 satuan
1.000        +  400         +  70            + 5
Contoh :
1.989 =    1 ribuan + 9 ratusan + 8 puluhan + 9 satuan
                          1000      +     900   +      80      +      9


Ayo, kita selesaikan sesuai contoh
(kerjakan di buku tugasmu)

1. 1.856 =   …. ribuan + …. ratusan + …. puluhan + …. satuan
                                  …..     +        …..       +           …..     +        ……

2. 2.587 =   …. ribuan + …. ratusan + …. puluhan + …. satuan
                                  …..     +        …..       +           …..     +        ……


3. 4.953 =   …. ribuan + …. ratusan + …. puluhan + …. satuan
                                   …..     +        …..       +           …..     +        ……


4. 8.531 =   …. ribuan + …. ratusan + …. puluhan + …. satuan
                                   …..     +        …..       +           …..     +        ……


5. 7.951 =   …. ribuan + …. ratusan + …. puluhan + …. satuan
                                   …..     +        …..       +           …..     +        ……


Tidak ada komentar:

Posting Komentar